Waarom u kiest voor advisering en ontzorging van Jade Media:

Wij adviseren en ontzorgen u van A tot Z in al uw grafische producten.

Jade Media adviseert voor haar klanten tussen diverse leveranciers
om lijnen zo kort mogelijk te houden waarbij efficiency en eenduidige communicatie centraal staan.

Het voordeel dat klanten hierbij ondervinden is dat medewerkers binnen de eigen organisatie zich bezig kunnen houden met werkzaamheden
die direct betrekking hebben op het bedrijf, mede hierdoor wordt kostbare tijd beter ingevuld en zullen hierdoor niet verloren gaan.

Desgewenst kan Jade Media op verzoek van u op afspraak komen om u te adviseren en te ondersteunen bij het benodigde grafische product.
Mede door dit 1 op 1 gesprek zullen lijnen kort gehouden worden en zal de doelstelling welke de klant voor ogen heeft eerder behaald worden.

Jade Media onderzoekt in de markt de juiste leverancier die productietechnisch het best past bij het grafische product en volgens wens van de
klant, brengt een totaal offerte uit en verzorgt het gehele grafische proces van A tot Z.

Wij al meer dan 35 jaar ervaring hebben opgedaan in de nogal omvangrijke en complexe grafische industrie. Mede door deze jarenlange ervaring
kunnen wij ons goed verplaatsen in de behoefte van de klant om uiteindelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.